Rastusa

Crkva Novosti

Časne verige

29 Januar: Ovaj sveti apostol beše bacen u tamnicu po zapovesti cara Iroda i okovan u dvoje verige

Crkva Novosti / 29. 01. 2014

Novosti

29 Januar: Ovaj sveti apostol beše bacen u tamnicu po zapovesti cara Iroda i okovan u dvoje verige.

Jedne noci, dok je spavao apostol Petar, side u tamnicu andeo Gospodnji i oslobodi ga iz veriga i izvede iz tamnice. To cudo se rašculo po Jerusalimu, te neki hrišcani krišom uzeše verige i cuvahu ih, kao da cuvaju samoga vrhovnog apostola Petra.

Nakon toga, apostol Petar napusti Jerusalim i ode u druge krajeve da propoveda rec Božiju, a verige dobiše celebnu silu od njegovog apostolskog tela. Mnogi se bolesnici izleciše samo dodirom o njih kao i o ubrus, koji je bio natopljen znojem apostola Petra (Dela ap. 19,12).

Ove casne verige, verni, pobožno poštovahu i klanjahu im se, prenoseci ih sa kolena na koleno. Tako one dospeše u ruke presvetog patrijarha jerusalimskog Juvelijana, a on ih potom dade carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mladeg. Ona ih prepolovi, pa jednu polovinu posla crkvi Svetih apostola u Carigradu, a drugu polovinu dade svojoj kcerki carici Evdoksiji u Rim. Ona sazida crkvu Svetog Petra i položi u nju casne verige, zajedno sa onim u koje je apostol Petar bio okovan od strane cara Nerona.

Ovaj dan je uzet za praznik poklonjenja tim Casnim verigama, u cast i spomen svetog apostola Petra, koji postrada za veru svoju, a u slavu Hrista, Boga našega.

Prezimena u Rastusi koja slave ovu slavu

Toprek

Napisao / rastusa.com

Rastusa LogoKliknite na sliku lijevo i napravite sebi ikonicu za komentare.

HTML Comment Box is loading comments...
  • Obojene Boje
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Radio Rastusa
  • Stolarija Dakic
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design
  • Petar Electric

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme

Radio Rastuša

Muzika muzika i samo muzika! Sami birate koju vrstu muzike, pjevača ili grupu želite da slušate.